Škola u prirodi - Šume i labirinti Tramuntane

Ekološko - edukativni program za djecu

Tramuntana - labirinti

U program "Škola u prirodi" uključene su tri radionice koje su osmišljene za dvije generacijske skupine:

Sve radionice moguće je održati tijekom cijele godine, uz prethodni dogovor i najavu.

Opisi radionica:

“Šume i labirinti Tramuntane”

Terenska radionica kružnom stazom u blizini Centra za bjeloglave supove.
Trajanje radionice 4 sata. 

“Mediteranske lokve”

Terenska radionica na lokvi Paiska (ili Palvanja).
Trajanje radionica 4 sata.

“Filcanje ovčje vune i izrada suvenira”

Upoznavanje djece sa autohtonom creskom životinjom, ovcom te važnošću prerade vune kao sirovine.
Upoznavanje sa tehnikom filcanja.
Svaki sudionik radionice izrađuje svoj jedinstveni suvenir.
Trajanje radionice 2,5 sata.

cijena:
870 kn po djetetu, puni pansion, 3 noćenja / 4 dana

(cijena za grupu od minimalno 20 osoba)