Škola u prirodi "Šume i labirinti Tramuntane" - Otok Cres, Beli - 3 dana

Ekološko - edukativni program za djecu

Tramuntana - labirinti

U trodnevni program "Škola u prirodi" uključene su 1 radionice koje su osmišljene za dvije generacijske skupine:

Sve radionice moguće je održati tijekom cijele godine, uz prethodni dogovor i najavu.

Opisi radionica:

“Šume i labirinti Tramuntane”

Terenska radionica kružnom stazom u blizini Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove Beli.
Trajanje radionice 4 sata. 

Za više informacija o bjeloglavim supovima posjetite stranicu www.griffon-vulture.com/“Filcanje ovčje vune i izrada suvenira”

Upoznavanje djece sa autohtonom creskom životinjom, ovcom te važnošću prerade vune kao sirovine.
Upoznavanje sa tehnikom filcanja.
Svaki sudionik radionice izrađuje svoj jedinstveni suvenir.
Trajanje radionice 2,5 sata.

cijena:
600 kn po djetetu, puni pansion, 2 noćenja / 3 dana

(cijena za grupu od minimalno 20 osoba)